Кунаклар турында вәгазь

"Аллаһы Тәгаләнең барлыгына, кыямәт көненә ошанучылар, үзегезгә килгән кунакларны хөрмәт итегез." - хадис.